Wat kunnen wij voor u betekenen?

Evita Zorg is gespecialiseerd in dementiezorg. Dementie zorgt voor veel veranderingen in het dagelijkse leven van de persoon in kwestie en de mensen in zijn of haar omgeving. Evita Zorg kan helpen bij het omgaan met dementie en bieden van persoonlijke verzorging en begeleiding. Ook andere taken die niet meer door familie of mantelzorgers kunnen worden gedaan, worden overgenomen door de zorgverleners van Evita Zorg.

U zoekt dementiezorg

Mensen met dementie kunnen ervoor kiezen om thuis te blijven wonen. Vaak is alleen wijkverpleging door de complexe situatie niet langer toereikend. _RK00064_WEBDankzij maatwerkoplossingen van Evita Zorg kan er toch goede hulp geboden worden. Met een vast team aan zorgverleners. Op door u gewenste tijden. Partners, familieleden of andere mantelzorgers leren met hulp van Evita Zorg omgaan met dementie. Ook voor echtparen of partners wordt gezorgd zodat echtparen zolang mogelijk samen thuis kunnen wonen.

Casemanager dementie

Evita Zorg heeft sinds augustus 2023 een casemanager dementie in dienst, Conny Muller. Als casemanager dementie kan zij u helpen bij het organiseren van alles wat er bij komt kijken als u of uw naaste de diagnose dementie heeft gekregen. Al vanaf het moment dat de diagnose is gesteld kan een casemanager u én uw naaste ondersteunen; ook voor mantelzorgers is de casemanager een luisterend oor en aanspreekpunt. Een casemanager helpt bij:

  • Het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld van zorg en welzijn;
  • Het regelen van zorg;
  • Het bieden van emotionele begeleiding.

Hoe schakelt u de casemanager dementie in

Casemanagement dementie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt door de huisarts doorverwezen worden, maar ook rechtstreeks contact opnemen met onze wijkverpleegkundigen.

Team dementie voor ondersteuning thuis

Naarmate de dementie vordert kan ondersteuning in de thuissituatie prettig en nodig zijn. Hierbij gaat het veelal om het ondersteunen bij een goed dagritme in de vorm van begeleiding en zingevende activiteiten. Daarnaast bieden we ook hulp bij lichamelijke verzorging. De ondersteuning verlicht de zorg en biedt de mantelzorger de gelegenheid en tijd om activiteiten te ondernemen voor zichzelf. De thuiszorg kan geboden worden vanaf 1 tot 24 uur per dag door een ervaren team van zorgverleners uit ons Team dementie. Onze wijkverpleegkundigen kunnen vrijblijvend bij u op huisbezoek komen en met u in gesprek gaan over uw wensen, welke zorg mogelijk is en u ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie voor zorg.

Dagbesteding

Een zinvolle daginvulling is juist bij dementie belangrijk. Het draagt bij aan de stemming en kwaliteit van leven. Het helpt bij het aanpassen aan de gevolgen van dementie, activeert en biedt sociale interactie en plezier. Ook geeft het de naaste wat tijd en lucht om iets anders te doen om de mantelzorg langer vol te houden. Evita biedt vier dagen per week dagbesteding in Evita Lokaal. In een kleine groep worden, in huiselijke kring, activiteiten aangeboden, nuttigt men een gezonde warme maaltijd en wordt men ondersteund door vaste begeleiders met kennis van dementie. Meer over de dagbesteding bij Evita kunt u lezen op de website van Evita Lokaal.

Andere diensten op het gebied van geheugenproblemen

Is er nog niet direct sprake van behoefte aan zorg thuis of dagbesteding, maar wilt u weleens met iemand in gesprek? Evita Zorg biedt diverse diensten aan om geheugenproblemen op een laagdrempelige manier te bespreken. Zeker wanneer vergeetachtigheid toeneemt of lastig wordt in het dagelijks functioneren, kan iemand zich er zorgen over maken. Zo kunnen geheugenproblemen ook samenhangen met somberheid, piekeren of concentratieproblemen. Het bespreken van de geheugenproblemen kan dan helpen.

Spreekuur Geheugensteun

Iedere 2e dinsdag van de maand inloopspreekuur.

Iedere tweede dinsdag van de maand kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur binnenlopen bij het gratis spreekuur van dr. Caroline Jurgens, GZ-(neuro)psycholoog. U kunt terecht met vragen over de verschillende vormen van dementie en de symptomen. Ook wanneer u zich zorgen maakt over bijvoorbeeld geheugen- en concentratieproblemen, piekeren of somberheid bij uzelf of uw naaste.

Het spreekuur is bedoeld voor mensen vanaf 60 jaar die vragen of twijfels hebben over hun geheugen of stemming. De vragen kunnen ook gaan over een partner of familielid met geheugenproblemen. Eventueel kan er kort een test of vragenlijst worden afgenomen. U kunt voorlichting krijgen over bijvoorbeeld het geheugen, (signalen van) dementie, maar ook worden eventuele tips en adviezen besproken.

Cursus Samen verder na de diagnose dementie

caroline jurgens landscapeIn deze cursus voert u samen met uw partner of andere naaste vijf gesprekken met onze GZ-(neuro)psycholoog. Het doel is om samen beter voorbereid te zijn op de mogelijke gevolgen van dementie, nu en in de toekomst. Juist in die eerste periode na de diagnose is het vergroten van kennis, omgaan met onzekerheid en het onderzoeken van wat voor iemand belangrijk is, nu en in de toekomst, essentieel.

 

Mantelzorgondersteuning

De mantelzorg voor iemand met dementie brengt verschillende emoties en verantwoordelijkheden met zich mee. Het is van belang goed voor uzelf te blijven zorgen, soms kan steun nodig zijn om de zorg vol te houden. Wij bieden zowel individueel als in een groep ondersteuning.

Mantelzorgspreekuur

Iedere tweede dinsdag van de maand kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur zonder afspraak binnenlopen bij het gratis mantelzorgspreekuur. U kunt hier op een laagdrempelige manier een gesprek hebben over uw persoonlijke situatie.

Mantelzorggroep

Mantelzorgers kunnen elkaar ook ontmoeten bij Evita en ervaringen delen onder professionele begeleiding van Carien van Ree, consulent Mantelzorg. Wat deze groepen bijzonder maakt, is dat er gevoelige onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt en dat de deelnemers zich herkennen in elkaar. De groep is bedoeld voor partners, familie, vrienden en kennissen die in meer of mindere mate ‘zorgen’ voor een naaste die dat niet meer volledig zelf kan.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met Evita Zorg en vragen naar Caroline Jurgens, Conny Muller of een van de wijkverpleegkundigen. Zij staan u graag te woord via 070 – 314 16 00. Ook kunt u mailen naar wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl of het contactformulier invullen op de website.

Contactformulier