Een afbeelding van een oude vrouw die aan het praten is met haar begeleider

Medezeggenschap

Praten en meedenken over wat Evita Zorg doet en besluit

Evita Zorg streeft als thuiszorgorganisatie continu naar het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Een kritisch oog en medezeggenschap vinden wij belangrijk. Daarom kunnen onze klanten, hun familie en mantelzorgers in de cliëntenraad meepraten over wat Evita Zorg doet en besluit. Medewerkers van Evita zijn vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het overall beleid van onze organisatie.

Inspraak namens klanten

Clientenraad

De Cliëntenraad van Evita Zorg behartigt de belangen van al onze klanten en speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van de geleverde zorg.

Met de Cliëntenraad krijgen klanten grotere inbreng in het beleid en de uitvoering van de zorg. Dit helpt de dienstverlening van Evita te verbeteren. 

De Cliëntenraad vergadert vier keer per jaar met de directie en een keer per jaar met raad van commissarissen en ondernemingsraad (OR).

Bevoegdheden Clientenraad

De cliëntenraad is een officieel orgaan met wettelijke bevoegdheden die de directie adviseert. Soms is Evita Zorg verplicht instemming te vragen aan de cliëntenraad. De cliëntenraad dient altijd het belang van de groep klanten, niet het belang van individuen.

Een afbeelding van een pijl naar beneden
Een afbeelding van een pijl naar beneden

Dit doet de Cliëntenraad

 • Behartiging belangen van klanten van Evita.
 • Toezien op de kwaliteit van de geleverde zorg.
 • Kritisch en positief kijken naar geleverde zorg, luisteren naar klanten.
 • Samenwerken met zorgverleners om kwaliteit te verbeteren.
 • Waardevolle suggesties bespreken met de directie.

Leden Evita Cliëntenraad

 • Voorzitter: Mevrouw L. Havermans, dochter van een klant.
 • Lid: mevrouw A. Pleunis, partner van een klant.
 • Vacature.

Inspraak door medewerkers

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) bouwt mee aan Evita door mee te denken over nieuwe initiatieven, het aandragen van innovaties en deelname in werkgroepen. Ook geven de leden van de OR gevraagd- en ongevraagd advies aan het management over allerlei zaken die voor medewerkers van belang zijn. Dat doen zij onder andere door ieder kwartaal in gesprek te gaan met het managementteam en andere belanghebbenden. Ook is er jaarlijks een Radenoverleg, waarbij de Clientenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen samen komen.

Leden van de Ondernemingsraad:

 • Nicolette Wenemoser, (verpeegkundige en coordinatoir Dagbesteding), voorzitter
 • Anne Moree (verzorgende IG), secretaris
 • Aggie Fransen (coordinator huishoudelijke zorg & begeleiding), lid
 • Jolanda de Niet (medewerker maatschappelijke zorg & begeleiding), lid
 • Miriam van de Berg (medewerker huishoudelijke zorg & begeleiding), lid
Een afbeelding van de buitenkant van het kantoorpand van Evita Zorg

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij Evita Zorg. Dat draagt bij aan het waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

Een uitgebreide beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen staat in het Reglement Raad van Commissarissen Evita. Het reglement is opgesteld met inachtneming van de inhoud van de Governance code zorg 2017.

Contact met de Raad van Commissarissen

Contact opnemen over de RvC? Stuur een mail naar Matthijs de Jong, directeur a.i. van Evita Zorg, m.dejong@evitazorg.nl of bel naar 070 - 314 16 00.

Dit doet de Raad van Commissarissen

 • Toetsen of de directie bij haar bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie.
 • Beoordelen of de directie een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van iedereen die bij de organisatie betrokken is.

Leden Raad van Commissarissen

 • Voorzitter: Monique de Vos, partner bij Chasse Executive Search
 • Lid: Katrin Brand, investment manager bij NLFI
 • Lid: Guus van Weelden, toezichthouder in de zorg

Kom met ons
in contact

Evita Zorg is altijd dichtbij.
Wij zijn bereikbaar tussen 8.30 - 16.30

Stuur een mail naar info@evitazorg.nl.
Per mail antwoorden binnen 2 werkdagen.

Een afbeelding van de gevel van Evita lokaal en academie
Adres
Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ Den Haag
Algemeen: 070-3141600
E-mail: info@evitazorg.nl
Waardering
Zorgkaart Nederland
Het logo van waardering cijfer in het groen
245 waarderingen
2024
8,5
Werken bij Evita
Evita Academie
Social Media
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Het logo van een erkend leerbedrijfHet logo van een erkend leerbedrijfHet logo van zorg thuis NL
Een afbeelding van het Evita Zorg logo
Evita Zorg 2024 • All rights are reserved
chevron-down