Wat kunnen we voor u betekenen?

De wijkverpleegkundige inventariseert de zorg en stelt de indicatie voor wijkverpleging. Onder wijkverpleging valt zowel persoonlijke verzorging als verpleging. Daarna stelt de wijkverpleegkundige samen met de planningscoördinator van Evita Zorg een uniek team van helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen op. De wijkverpleegkundige kijkt welke zorgverlener het beste bij u past. Dit gebeurt op basis van deskundigheid en persoonlijkheid.

U zoekt een wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige van Evita Zorg zoekt altijd naar de beste match tussen klant en zorgverlener. Uw persoonlijke situatie staat hierbij centraal. Het uitgangspunt van Evita Zorg is dat u zo goed als mogelijk uw eigen leven moet kunnen voortzetten, ook al heeft u zorg nodig. Deze zorg wordt geboden in uw vertrouwde thuissituatie, in goed overleg en met heldere communicatie. Zodat u weet wie er komt, op welke dag en op welk tijdstip.

Thuiszorg aanvragen

Evita Zorg is een thuiszorgorganisatie en daarom 24 uur per dag bereikbaar voor iedereen met een (acute) zorgvraag. Dus in geval van dringende zaken ook ‘s avonds en in het weekend. Heeft u vragen over weekverpleegkundige? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.