Wat kunnen we voor u betekenen?

De zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen wordt palliatieve zorg genoemd. Onze klanten krijgen deze zorg geboden in hun vertrouwde thuissituatie. Een van de vier zekerheden van Evita Zorg is dat we vaste zorgverleners op vaste tijden bieden. Zo leert u als klant van Evita Zorg deze zorgverleners kennen en weet u volledig waar u aan toe bent. Vertrouwde gezichten zijn belangrijk als u afhankelijk bent van thuiszorg.

palliatieve thuiszorg Evita

U zoekt palliatieve zorg

Na het eerste contact met Evita Zorg inventariseren wij de zorgvraag. Tijdens een huisbezoek bepalen we met u en uw naasten wat u zelf kunt en wat uw zorgwensen zijn. Naast palliatieve zorg biedt Evita Zorg ook terminale zorg, voor mensen in hun laatste levensfase. In de terminale fase helpen wij de patiënt om dagelijkse activiteiten zoals eten en slapen zo pijnloos mogelijk te ervaren. Terminale thuiszorg bieden wij zowel ‘s nachts als overdag.

Thuiszorg aanvragen

Evita Zorg is een thuiszorgorganisatie en daarom 24 uur per dag bereikbaar voor iedereen met een (acute) zorgvraag. Dus in geval van dringende zaken ook ‘s avonds en in het weekend. Heeft u vragen over palliatieve of terminale zorg? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Neem contact op

Veelgestelde vragen over palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg die ingezet wordt om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te kunnen garandeerden aan ongeneeslijk zieke mensen wanneer zij hun laatste levensfase ingaan. Het doel is om pijn en andere symptomen te verlichten en emotionele en spirituele ondersteuning te bieden aan de patiënt en zijn of haar familie.

Bij Evita Zorg geloven we dat het leven niet meteen ophoudt wanneer genezing niet meer mogelijk is. Vaak is dit een tijd van bezinning, samenzijn en ‘eruit halen wat erin zit’. Deze fase willen we zo comfortabel mogelijk maken, voor de patiënt maar ook voor zijn of haar naaste omgeving.

Palliatieve zorg gaat daarmee verder dan zorg voor de fysieke verschijnselen van de ziekte. Hoewel de behandeling wordt stopgezet, wordt doorgepakt met pijn bestrijdende maatregelen en ander comfort verhogende zaken. Ook familie en andere naasten worden niet vergeten. Want ook voor hen is deze fase een moeilijke tijd van acceptatie en rouw. Voor deze mensen, evenals de patiënt, is er aandacht voor het aanvaardings- en rouwproces. Ook ondersteuning van materiële zaken, zoals verzekeringen en morele ondersteuning bij bestaansvragen zijn onderdeel van palliatieve zorg.

Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste fase van hun leven ingaan. De arts heeft geconstateerd dat verdere medische behandeling geen vruchten meer afwerpt en daarom is er besloten om te stoppen met de behandeling. Vanuit hier pakt de palliatieve zorgverlener het verder op.

Mocht je palliatieve zorg willen inzetten voor jezelf, een familielid of een kennis, neem dan contact met ons op.

Palliatieve zorg kan worden verleend door verschillende zorgverleners, waaronder artsen, verpleegkundigen, palliatieve zorgteams, geestelijk verzorgers of maatschappelijk werkers.

Benieuwd naar de zorgverleners van Evita Zorg? Bekijk ons team hier.

Palliatieve zorg kan helpen om de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren door bijvoorbeeld pijn en andere symptomen te verlichten. Ook kan de patiënt en zijn of haar familie door middel van palliatieve zorg ondersteund worden bij emotionele en spirituele zaken.
Tijdens een palliatief zorgconsult zullen wij de medische geschiedenis van de patiënt en zijn of haar huidige symptomen bespreken. Wij zullen ook praten over de doelen van de patiënt en de familie en een behandelplan opstellen dat rekening houdt met hun wensen en behoeften.
Ja, palliatieve zorg wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars. De vergoeding kan daarentegen verschillen per verzekeraar en per type zorg, dus het is belangrijk om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.
Terminale en palliatieve zorg worden vaak onterecht door elkaar gebruikt. Het gaat wel degelijk om twee verschillende typen zorg. Maar wat is precies het verschil?

Het grootste verschil is de duur van de zorg. De palliatieve fase kan soms jaren duren, terwijl terminale zorg vaak van korte duur is. Terminale zorg wordt immers verleend aan mensen die een levensverwachting van drie maanden of minder hebben. In het geval van palliatieve zorg, wordt hulp ingezet vanaf het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Dit kan soms jaren voorafgaan aan het moment van overlijden.

Het is niet vreemd dat er vaak misverstanden ontstaan rondom de twee termen. Er zijn zeker ook overeenkomsten. Tijdens beide fasen worden klachten verlicht en ongemakken voorkomen. Tevens wordt voor beide typen zorg een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven nagestreefd voor de ongeneeslijk zieke patiënt. Waar dit bij palliatieve zorg wordt gepoogd dit te realiseren voor een zo lang mogelijke periode, ligt de nadruk hierbij voor terminale zorg meer op de laatste levensfase.

Naast palliatieve zorg biedt Evita Zorg ook terminale zorg, overdag en tijdens de nachtelijke uren. Neem contact met ons op voor meer informatie over beide typen zorg.

Het moment waarop u te horen krijgt dat u niet meer beter wordt, is een aangrijpende gebeurtenis voor u en uw naasten. Dan is het wel zo belangrijk dat er iemand voor u klaarstaat om deze fase zo comfortabel mogelijk te maken. U kunt gebruikmaken van palliatieve zorg bij Evita Zorg. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (kosteloze) huisbezoeken: gesprekken met een gespecialiseerde verpleegkundige waarbij angsten en onzekerheden worden weggenomen en aandacht wordt geschonken aan uw levensvragen.

Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid van een huisbezoek of andere vorm van palliatieve zorg, dan kan de afdelingsverpleegkundige, de verpleegkundige op de poli, uw specialist of huisarts u aanmelden bij Evita Zorg. Ook kunt u uiteraard rechtstreeks contact met ons opnemen. De gespecialiseerde verpleegkundige neemt dan binnen een week na aanmelding telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. Om samen de wensen voor de palliatieve zorg door te nemen.

Als u gebruikmaakt van palliatieve zorg bij Evita Zorg, kunt u te allen tijde bij ons terecht voor klachten, problemen en vragen in de laatste levensfase. Wij begrijpen dat u het belangrijk vindt om dit zeer persoonlijke onderwerp slechts te delen met één vertrouwenspersoon. Daarom kunt u gebruikmaken van kosteloze huisbezoeken van een gespecialiseerde verpleegkundige. Hij of zij neemt angsten, onzekerheden en vragen bij u weg en gaat alleen voor de allerbeste zorg in de laatste levensfase.

Bent u nog niet eerder in contact geweest met Evita Zorg? Neem gerust contact op voor vragen, klachten en problemen. Wij staan voor u klaar.