Wat kunnen we voor u betekenen?

De zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen wordt palliatieve zorg genoemd. Onze klanten krijgen deze zorg geboden in hun vertrouwde thuissituatie. Een van de vier zekerheden van Evita Zorg is dat we vaste zorgverleners op vaste tijden bieden. Zo leert u als klant van Evita Zorg deze zorgverleners kennen en weet u volledig waar u aan toe bent. Vertrouwde gezichten zijn belangrijk als u afhankelijk bent van thuiszorg.

palliatieve thuiszorg Evita

U zoekt palliatieve zorg

Na het eerste contact met Evita Zorg inventariseren wij de zorgvraag. Tijdens een huisbezoek bepalen we met u en uw naasten wat u zelf kunt en wat uw zorgwensen zijn. Naast palliatieve zorg biedt Evita Zorg ook terminale zorg, voor mensen in hun laatste levensfase. In de terminale fase helpen wij de patiënt om dagelijkse activiteiten zoals eten en slapen zo pijnloos mogelijk te ervaren. Terminale thuiszorg bieden wij zowel ‘s nachts als overdag.

Thuiszorg aanvragen

Evita Zorg is een thuiszorgorganisatie en daarom 24 uur per dag bereikbaar voor iedereen met een (acute) zorgvraag. Dus in geval van dringende zaken ook ‘s avonds en in het weekend. Heeft u vragen over palliatieve of terminale zorg? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Neem contact op