Oude foto bij dame die palliatie zorg in Den Haag ontvangt

Palliatieve Zorg; wat kunnen we voor u betekenen?

De zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen wordt palliatieve zorg genoemd. Onze klanten krijgen deze zorg geboden in hun vertrouwde thuissituatie. Bij Evita Zorg begrijpen we dat deze fase van het leven om meer draait dan alleen medische zorg. Ons doel is om deze periode zo waardig en comfortabel mogelijk te maken, omringd door vriendelijke en vertrouwde gezichten. Daarom bieden wij palliatieve zorg in Den Haag aan, zodat onze klanten in hun vertrouwde omgeving van hun eigen huis verzorgt kunnen worden.

palliatieve thuiszorg Evita

U zoekt palliatieve zorg

Bij Evita Zorg hebben we een toegewijd team van zorgverleners samengesteld dat zich volledig richt op palliatieve zorg. Wij bieden een vast team op vaste tijden. Dit betekent dat u als klant niet alleen hoogwaardige zorg ontvangt, maar ook uw zorgverleners leert kennen en weet waar u aan toe bent. Vertrouwde gezichten en een vertrouwde routine zijn belangrijk wanneer u afhankelijk bent van thuiszorg.

Palliatieve Thuiszorg Den Haag

Wanneer u zoekt naar palliatieve zorg in Den Haag, staat Evita Zorg voor u klaar. Tijdens een huisbezoek maken we kennis en brengen we uw zorgbehoefte nauwkeurig in kaart. Hierbij betrekken we niet alleen u, maar ook uw naasten, zodat we een goed beeld krijgen van uw wensen en behoeften. Naast palliatieve zorg bieden we ook ondersteuning in de terminale fase. Wij zetten onze expertise graag in om dagelijkse activiteiten comfortabeler te maken voor mensen. Terminale thuiszorg bieden wij zowel ‘s nachts als overdag.

Thuiszorg aanvragen

Evita Zorg is een thuiszorgorganisatie en daarom 24 uur per dag bereikbaar voor iedereen met een (acute) zorgvraag. Dus in geval van dringende zaken ook ‘s avonds en in het weekend. Heeft u vragen over palliatieve of terminale zorg? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Neem contact op

Terminale zorg

Palliatieve zorg en terminale zorg verschillen iets van elkaar door de lengte van de zorgvraag. Terminale zorg is zorg voor minder dan 3 maanden. In de terminale fase van het leven zijn de dagelijkse uitdagingen vaak complex en emotioneel beladen.

De zorgverleners van Evita Zorg zijn er om u en uw naaste te ondersteunen. Of het nu gaat om het verlichten van fysiek ongemak, het bieden van emotionele steun of het beheren van praktische zaken, we zijn er om u te helpen. Daarbij hebben wij ook oog voor uw naaste(n) en begeleiden en ondersteunen hen in deze periode.

Waarom kiezen voor Evita Zorg?

  • U heeft een vast team van verzorgenden en wijkverpleegkundigen dat bij u past en alle voorkomende hulp kan bieden.
  • U wordt altijd in het afgesproken tijdsblok geholpen.
  • Uw zorg kan vrijwel altijd direct worden ingezet; 7 dagen per week, 24 uur per dag.
  • Bij Evita is het mogelijk om de geïndiceerde zorg aan te vullen met eigen financiering.

Veelgestelde vragen over palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg die ingezet wordt als er geen genezing meer mogelijk is. De zorg wordt ingezet om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Het doel is om pijn en andere symptomen te verlichten en emotionele ondersteuning te bieden aan de patiënt en zijn of haar familie.

Palliatieve zorg gaat daarmee verder dan zorg voor de fysieke verschijnselen van de ziekte. Ook familie en andere naasten worden niet vergeten. Want ook voor hen is deze fase een moeilijke tijd van acceptatie en rouw. Voor de mantelzorgers, evenals de patiënt, is er aandacht voor het aanvaardings- en rouwproces. Ook ondersteuning van materiële zaken, zoals verzekeringen en morele ondersteuning bij bestaansvragen zijn onderdeel van palliatieve zorg.

Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste fase van hun leven ingaan. De arts heeft geconstateerd dat verdere medische behandeling niet meer mogelijk is en deze stop te zetten.

Mocht u palliatieve zorg willen inzetten voor uzelf, een familielid of een kennis, neem dan contact met ons op.

Palliatieve zorg kan worden verleend door verschillende zorgverleners, waaronder artsen, verpleegkundigen, palliatieve zorgteams, geestelijk verzorgers of maatschappelijk werkers.

Evita Zorg heeft een vast team van zorgverleners die palliatieve zorg biedt, op vaste tijden. Zo leert u als klant van Evita Zorg deze zorgverleners kennen en weet u volledig waar u aan toe bent. Vertrouwde gezichten zijn belangrijk als u afhankelijk bent van thuiszorg. 

Palliatieve zorg kan helpen om de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren door bijvoorbeeld pijn en andere symptomen te verlichten. Ook kan de patiënt en zijn of haar familie door middel van palliatieve zorg ondersteund worden bij emotionele zaken.
Ja, palliatieve zorg wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars. De vergoeding kan daarentegen verschillen per verzekeraar en per type zorg, dus het is belangrijk om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Evita is gecontracteerd met alle zorgverzekeraars en kan u helpen met het aanvragen van een indicatie. Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met de wijkverpleegkundige van Evita. Dat kan via 070 – 314 16 00 of door een mail te sturen naar info@evitazorg.nl.

Terminale en palliatieve zorg worden vaak onterecht door elkaar gebruikt. Het gaat wel degelijk om twee verschillende typen zorg. Maar wat is precies het verschil?

Het grootste verschil is de duur van de zorg. De palliatieve fase, waarbij genezing niet meer mogelijk is en de behandeling wordt stopgezet, kan soms jaren duren. Terminale zorg is vaak van korte duur, deze wordt verleend aan mensen die een levensverwachting van drie maanden of minder hebben. In het geval van palliatieve zorg wordt hulp ingezet vanaf het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Dit kan soms jaren voorafgaan aan het moment van overlijden.

Het is niet vreemd dat er vaak misverstanden ontstaan rondom de twee termen. Er zijn zeker ook overeenkomsten. Tijdens beide fasen worden klachten verlicht en ongemakken voorkomen. Tevens wordt voor beide typen zorg een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven nagestreefd voor de ongeneeslijk zieke patiënt. Waar dit bij palliatieve zorg wordt gepoogd dit te realiseren voor een zo lang mogelijke periode, ligt de nadruk hierbij voor terminale zorg meer op de laatste levensfase.

Naast palliatieve zorg biedt Evita Zorg ook terminale zorg, overdag en tijdens de nachtelijke uren. Neem contact met ons op voor meer informatie over beide typen zorg.

Het moment waarop u te horen krijgt dat u niet meer beter wordt, is een aangrijpende gebeurtenis voor u en uw naasten. Dan is het wel zo belangrijk dat er iemand voor u klaarstaat om deze fase zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken. U kunt gebruikmaken van palliatieve zorg bij Evita Zorg. Denk daarbij bijvoorbeeld aan huisbezoeken en begeleiding door een gespecialiseerde verpleegkundige, waarbij angsten en onzekerheden worden weggenomen en aandacht wordt geschonken aan uw levensvragen.

Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid van een huisbezoek of andere vorm van palliatieve zorg, dan kan de afdelingsverpleegkundige, de verpleegkundige op de poli, uw specialist of huisarts u aanmelden bij Evita Zorg. Ook kunt u uiteraard rechtstreeks contact met ons opnemen. De wijkverpleegkundige neemt dan binnen 2 werkdagen na aanmelding contact met u op voor het maken van een afspraak, om samen de wensen voor de palliatieve zorg door te nemen.