Dagbesteding is er voor mensen waarvoor het moeilijker is geworden om activiteiten te ondernemen en die daardoor weinig sociale contacten hebben. Deelnemers ervaren een zinvolle daginvulling en sociale betrokkenheid. Deelname aan dagbesteding kan ertoe bijdragen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, mede doordat de mantelzorger ruimte en tijd voor zichzelf heet. Bij Evita kan dagbesteding ingezet worden als onderdeel van het totale zorgpakket.

Wat kunt u als klant van de dagbesteding verwachten?

  • Een prettige en huiselijke sfeer in het Evita Lokaal.
  • Professionele begeleiding van een vast, professioneel en enthousiast team.
  • Een gevarieerd programma op niveau en afgestemd op unieke wensen en interesses van de klant, waarbij nieuws, geschiedenis, kunst, cultuur, literatuur, muziek en creativiteit centraal staan.
  • Dagelijks een warme, verse en smaakvolle maaltijd, gezamenlijk met deelnemers bereid en genuttigd.

Klik voor meer informatie via onderstaande link door naar Evita Lokaal.

https://www.evitalokaal.nl/activiteiten/dagbesteding/

20210114EvitaLokaal0389Voor wie

  • Ouderen die het prettig vinden om geïnspireerd te worden door activiteiten te doen en in een andere omgeving te zijn.
  • Ouderen met regiebeperking en/of beginnende dementie.

Wanneer

Maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 – 15.00 uur

Financiën

Dagbesteding kan op de volgende manieren gefinancierd worden:

  • Particulier of vanuit een PGB (Persoonsgebonden budget).
  • Vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie.

Contact

Spreekt dagbesteding van Evita u aan of kent u iemand die zich prettig zou kunnen voelen in de sfeer van Evita Lokaal en wellicht gebruik wilt maken van de dagbesteding? Of bent u of kent u een mantelzorger die meer ruimte voor zichzelf kan gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met Evita Lokaal om de mogelijkheden te bespreken. Telefonisch via 070-3141606 of via email naar info@evitalokaal.nl