De meeste mensen willen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde huis en buurt blijven wonen. Maar soms wordt het zelfstandig wonen wat moeilijker door ziekte of ouderdom. Inzet van thuiszorg biedt u dan de mogelijkheid om (langer) thuis te blijven wonen en kan een uitkomst bieden wanneer u merkt dat de dagelijkse taken niet meer zo vanzelfsprekend zijn. De verzorgenden en verpleegkundigen van Evita bieden begeleiding aan huis voor alle taken die niet meer zelfstandig lukken.

Specialisaties

Evita biedt alle vormen van thuiszorg (van huishoudelijke zorg tot aan zorg in de laatste levensfase), maar is gespecialiseerd in dementiezorg en palliatieve- en terminale zorg in de laatste levensfase. De ondersteuning en zorg die wij bieden is afhankelijk van uw eigen zelfredzaamheid en de hulp die u graag wenst, dit gaat altijd in overleg. Door thuiszorg in te zetten is het mogelijk om op een verantwoorde manier in uw eigen vertrouwde leefomgeving te blijven wonen.

Meer informatie

Wilt u weten welke mogelijkheden Evita u kan bieden? Belt u ons dan (070 – 314 16 00). Of vult u hier het formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ons ook altijd mailen: info@evitazorg.nl.

Thuiszorg of informatie aanvragen? Klik hier

Informatie aanvragen
Evita Zorg huishoudelijke hulp
Huishoudelijke hulp

Huishoudelijk zorgverleners van Evita Zorg helpen u met het schoonmaken van uw huis. Ook helpen ze u met wassen en strijken, halen ze boodschappen en maken ze een lekkere maaltijd klaar.

Begeleiding Evita Zorg
Begeleiding

Soms is er niet zozeer zorg nodig, als wel een luisterend oor en een steuntje in de rug. In die gevallen kan Evita Zorg ondersteunende of activerende begeleiding bieden.

Dementiezorg Evita Zorg
Dementiezorg

Evita Zorg is o.a. gespecialiseerd in dementiezorg. Dementie zorgt voor veel veranderingen in het dagelijkse leven van de persoon in kwestie en de mensen in zijn of haar omgeving.

Nachtzorg Evita Zorg
Nachtzorg

Evita Zorg biedt nachtzorg en 24 uurs zorg thuis aan. Zo kunt u gebruik maken van onze waak- of slaapdiensten. De nachtzuster helpt u bijvoorbeeld met het toedienen van medicijnen, het verzorgen van een wond of toiletbezoek.

Palliatieve zorg Evita Zorg
Palliatieve zorg

De zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen wordt palliatieve zorg genoemd. Onze klanten krijgen deze zorg geboden in hun vertrouwde thuissituatie. Een van de vier zekerheden van Evita Zorg is dat we vaste zorgverleners op vaste tijden bieden.

24-uurs zorg Evita Zorg
24-uurs zorg

Evita Zorg is er voor iedereen met een vraag naar zorg thuis; ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking, na ontslag uit een ziekenhuis en mensen in de laatste fase van hun leven.

Volledig pakket thuis Evita Zorg
Volledig pakket thuis

Een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg geeft recht op verblijf in een instelling of intensieve zorg thuis. Indien de zorg in de thuissituatie wordt geleverd zijn er drie mogelijkheden.

Man met thuiszorg achter computer
Particuliere thuiszorg

Mensen met een langdurige zorgvraag kiezen er bij voorkeur voor om zo lang mogelijk thuis te blijven en opname uit te stellen. Soms is er soms aanvullende particuliere financiering nodig om tot een passende invulling van de professionele zorg te komen.

Mantelzorgondersteuning Evita Zorg
Mantelzorgondersteuning

Om u en uw mantelzorgers goed van dienst te kunnen zijn, bezoekt de wijkverpleegkundige van Evita Zorg u thuis. Tijdens dit bezoek kijken we naar de taken van de mantelzorg(ers) en waar er ondersteuning geboden kan worden.

Persoonlijke verzorging Evita Zorg
Persoonlijke verzorging

Alledaagse handelingen kunnen door ouderdom, ziekte of na een operatie lastig voor u zijn. Evita Zorg biedt daarom persoonlijke verzorging aan, gewoon bij u thuis.

Verpleging Evita Zorg
Verpleging

Als de zorgvraag dat nodig maakt, levert Evita Zorg ook verpleging in de thuissituatie. Bij deze vorm van thuiszorg hoort onder andere de verzorging van wonden en het geven van injecties.

personenalarmering
Personenalarmering

Personenalarmering geeft u een gevoel van zekerheid als u alleen woont. Mocht u vallen of onwel worden en niet bij de telefoon kunnen, dan kunt u via de alarmering die u om uw pols of hals draagt, op de knop drukken en direct contact krijgen met de meldkamer van de thuiszorg. Evita regelt de personenalarmering niet zelf, maar verwijst u hiervoor graag door naar HWW Zorg.