Het regelen van zorg en begeleiding op maat is een specialisme. De mogelijkheid om gefinancierde zorg te combineren met particuliere zorg is uniek en onderscheidt Evita Zorg van andere zorgaanbieders.

Ouderen willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook al neemt de (fysieke en/of mentale) gezondheid af. Evita Zorg kan een belangrijke rol spelen in die overweging. Evita Zorg licht hier de mogelijkheden toe en zoomt in op de optie van particulier gefinancierde zorg, een specialisme van Evita. Thuis blijven wonen is vaak mogelijk, ook als er steeds meer zorg en ondersteuning nodig is. De zorg en ondersteuning worden meestal betaald door gemeente en zorgverzekeraar, maar het is niet vanzelfsprekend dat de zorg altijd volledig wordt vergoed. Het huidige zorgstelsel in Nederland biedt weliswaar veel voorzieningen, maar kent zijn grenzen”.

Particulier financieren

Dat betekent niet dat mensen de zorg die zij wensen niet kunnen krijgen. Met de inkoop van particuliere zorg kan men net dat beetje extra tijd inkopen in aanvulling op de zorg die wordt geïndiceerd vanuit zorgwetgeving  (Zorgverzekeringswet, Wet langdurige Zorg) of een andere voorziening (WMO-maatwerkvoorziening vanuit de gemeente). Naast thuiszorg die wordt vergoed door de zorgverzekeraar of gemeente, kan iedereen bij Evita Zorg terecht voor particuliere zorg die gefinancierd wordt uit eigen middelen. We merken dat de huidige generatie ouderen er vaak al rekening mee houdt dat bij een eventuele behoefte aan zorg in de thuissituatie een gedeelte uit eigen middelen moet worden betaald.

Een belangrijke reden om particuliere zorg in te kopen is om meer rust en tijd tijdens de zorgverlening te krijgen, maar ook om ondersteuning in te kopen die buiten de geïndiceerde zorg valt. Het stelt klanten vaak in de gelegenheid om nog prettiger en veiliger thuis te blijven wonen. Particuliere zorg kan naast alle vormen van geïndiceerde zorg worden ingekocht. Evita Zorg levert bovendien alle vormen van particuliere zorg: van huishoudelijke hulp tot gezelschap en van begeleiding bij bezoek aan een arts tot 24-uurs aanwezigheid van een zorgverlener. Dat laatste doen we vaak gedurende een lange periode als iemand de wens heeft om thuis te blijven wonen en niet wil verhuizen naar een verpleeghuis, maar het kan ook gedurende een kortere tijd.

Bijvoorbeeld wanneer een partner of mantelzorger even op vakantie wil of in de laatste levensfase.

Ondersteuning

Evita Zorg ondersteunt mensen graag bij het regelen van zorg in de thuissituatie. Die ondersteuning is van essentieel belang, want als je voor het eerst te maken krijgt met langdurige zorg, dan kom je terecht in een ingewikkelde wereld van regels en voorzieningen.

Door onze gespecialiseerde kennis over wet- en regelgeving en de financieringsvormen, kunnen we mensen snel informeren over de mogelijkheden die er zijn. De wijkverpleegkundigen van Evita nemen graag de tijd om de klanten uit te leggen hoe een indicatie voor thuiszorg kan worden aangevraagd, bij welk loket moet worden aangeklopt en of er sprake is van een eigen bijdrage. In Evita Lokaal worden bovendien met enige regelmaat bijeenkomsten georganiseerd over de manier waarop zorg in Nederland is georganiseerd.

Het schema op deze pagina geeft eveneens meer duidelijkheid.

foto particuliere zorg

Doordat Evita Zorg beschikt over contracten met alle zorgverzekeraars (betalen de wijkverpleging), het zorgkantoor Haaglanden (regelt langdurige zorg) en de gemeente (voor huishoudelijke hulp en begeleiding) is de organisatie in staat om de zorgvraag van klanten in zowel praktisch als financieel opzicht zo optimaal mogelijk in te vullen. Het regelen van zorg en begeleiding op maat is een specialisme. De mogelijkheid om gefinancierde zorg te combineren met particuliere zorg is uniek en onderscheidt Evita Zorg van andere zorgaanbieders.

Wilt u de mogelijkheden van zorg op maat voor uw situatie of die van uw naaste doornemen met een wijkverpleegkundige? Neem dan contact op via 070-314 16 00 of mail naar wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl