Evita heeft een vertrouwenspersoon voor zorgverleners van Evita. De vertrouwenspersoon borgt de veiligheid in de zorg- en dienstverlening binnen onze organisatie.

Waarom een vertrouwenspersoon

Het doel van de functie van vertrouwenspersoon voor alle medewerkers collega’s van Evita is het mede borgen van de veiligheid in de zorg- en dienstverlening binnen Evita. De medewerker wordt door de vertrouwenspersoon geholpen zijn werk zo optimaal mogelijk uit te voeren. Veiligheid en een prettige werkomgeving staan hierbij voorop. Werkgenot wordt verhoogd en de kwaliteit van dienstverlening verbeterd.

Evita vindt het belangrijk dat haar medewerkers gezond, veilig en prettig aan het werk zijn. Met de vertrouwenspersoon kan men praten over o.a. pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie op het werk. Het luisterend oor en advies van de vertrouwenspersoon moet bijdragen aan een gezond, veilig en prettig werkklimaat voor de medewerker.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is Paola Crone. Paola werkt in Den Haag vanuit organisatie GIMD. Paola is bereikbaar via telefoonnummer 06-39353501 of per e-mail p.crone@gimd.nl.