Aandacht voor kwaliteit van zorg

Evita Zorg hecht aan goede kwaliteit van zorg voor haar klanten. Al sinds de start in 2005 begint die zorg bij de wensen van de klant. Wat is belangrijk voor de klant en hoe kan daar op een zo goed mogelijke manier invulling aan worden gegeven? Het bewaken en verbeteren van kwaliteit is een proces waar binnen Evita Zorg voortdurend aandacht voor is. Hiermee komt Evita Zorg ook tegemoet aan kwaliteitseisen van partijen als zorgverzekeraars, zorgkantoren, inspecties en brancheorganisaties. Evita Zorg voert met trots het HKZ-keurmerk.  

susan

Het is prettig wanneer één persoon binnen de organisatie gericht aandacht kan besteden aan de borging en verbetering van kwaliteit en de bijbehorende verbetercycli. Susan Geerlofs is werkzaam als kwaliteitsfunctionaris bij Evita Zorg. Naast het bewaken van de kwaliteit bij Evita Zorg, is zij ook manager Innovatie en Acquisitie. 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de kwaliteit van zorg bij Evita? Neem dan contact op met Susan Geerlofs (s.geerlofs@evitazorg.nl).