In maart heeft Evita Zorg de jaarlijkse audit uit laten voeren door DEKRA voor de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Met het HKZ-certificaat laten organisaties zien dat de zaken intern goed op orde zijn, de klant centraal staat en dat we voortdurend de zorg- en dienstverlening verbeteren. Evita heeft al sinds 2012 het HKZ-certificaat.

Het bezoek door DEKRA

De auditor heeft tijdens het tweedaags bezoek gesproken met de directie en meerdere medewerkers van diverse niveaus binnen Evita (o.a. de directeur, Manager Zorg, Head of Finance, HR Manager, Wijkverpleegkundigen, zorgverleners en begeleiders Dagbesteding). Ook zijn er meerdere klantdossiers ingezien om te bekijken of we consequent rapporteren en de klant centraal stellen. We hebben de audit met goed resultaat afgesloten en daarmee het HKZ certificaat weer verlengd.

De auditor heeft geconcludeerd dat het kwaliteitssysteem bij Evita staat. Datzelfde geldt ook voor de normen en waarden die als een rode draad door de organisatie lopen.

Onderlinge verbinding

Wat opviel was de onderlinge verbinding tussen diverse onderdelen van Evita. Zorgverleners voelen zich onderdeel van het Evita team en zijn trots om samen de beste zorg te leveren. Zij blijven zich steeds ontwikkelen door scholingen, maar ook door diverse rollen in de organisatie aan te kunnen nemen: door bijvoorbeeld eerst een opleiding te hebben gevolgd bij de Evita Academie en vervolgens zelf praktijkopleider of werkbegeleider te zijn.

Klant centraal bij Evita

Bij Evita staat de klant centraal en wordt de methode Advance Care Planning (ACP) toegepast. Hierbij wordt periodiek besproken wat de wensen van de klant zijn, waarop vervolgens wordt geanticipeerd. Er is met de nulmeting privacy in het najaar van 2021 en de aanstelling van de Privacy Officer een mooie stap gemaakt op het gebied van privacy.

Als aanbeveling geeft de auditor aan om bij elke klant periodiek een beoordeling op eigen beheer medicatie uit te voeren, de zogenaamde BEM. Veel klanten van Evita Zorg beheren zelf hun medicatie, of doen dit met hulp van de mantelzorger. Als zorg verlenende organisatie hebben wij de rol om te signaleren of de klant dit eigen beheer veilig doet. Evita zal op deze aanbeveling uiteraard actie ondernemen.