In januari heeft Evita Zorg bezoek gehad van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het doel van het inspectiebezoek was om een oordeel te geven over de kwaliteit en veiligheid van de zorg die Evita Zorg levert aan klanten thuis. Dit bezoek was een aangekondigd bezoek dat periodiek plaatsvindt bij alle zorgorganisaties.

De inspectie is in gesprek geweest met de directeur, manager zorg, HR, planning, een wijkverpleegkundige en diverse zorgverleners. Ook zijn er gesprekken gevoerd met meerdere klanten en de cliëntenraad.

Visie van Evita op thuiszorg

De inspectie was erg positief over de manier waarop Evita de klant centraal stelt en daarbij ook aandacht heeft voor de mantelzorgers. Ook het beleid en de zekerheden zijn binnen alle functieniveaus en raden bekend en worden gedragen. De inspectie ziet de duidelijke visie die Evita Zorg heeft op thuiszorg en is positief over de ruime mogelijkheden die Evita biedt aan klanten met dementie om thuis te kunnen blijven wonen. Dat hierbij ook gebruik wordt gemaakt van gedragsdeskundigen is een mooie meerwaarde.

Kwaliteit van zorg door scholingen en audits

De kwaliteit van zorg beoordeelt de inspectie als positief. Deze wordt mede hoog gehouden door de scholingen die worden aangeboden aan zorgverleners. Ook de audits die Evita regelmatig uit laat voeren en de periodieke scans op het elektronische dossier dragen bij aan een goede kwaliteit van zorg. Als aanbeveling gaf de inspectie aan om bij elke klant periodiek een beoordeling op eigen beheer medicatie uit te voeren, de zogenaamde BEM. Veel klanten van Evita Zorg beheren zelf hun medicatie, of doen dit met hulp van de mantelzorger. Als zorg verlenende organisatie heeft Evita de rol om te signaleren of de klant dit eigen beheer veilig doet. Evita zal op deze aanbeveling vanzelfsprekend actie ondernemen.

Goed werkgeverschap

De inspectie heeft geconstateerd dat Evita zich ook richt op goede en gezonde zorgverleners. Zo is er de wekelijkse wandelclub, kunnen zorgverleners een personal training ontvangen van een loopcoach en kunnen zorgverleners met zowel grote als kleinere contracten bij Evita komen werken.

Het complete rapport wordt openbaar gemaakt op de website van IGJ. Wilt u het hele rapport inzien, dan kunt u dat hier downloaden.