Mantelzorgondersteuning

U bent hier:|Mantelzorgondersteuning

Wat is mantelzorg?

Worden bepaalde taken voor uw naasten moeilijker om uit te voeren, vanwege een chronische ziekte, handicap of andere hulpvraag,  dan kunt u ervoor kiezen voor langere duur vrijwillig of onbetaald steu ...lees meer »

Is mantelzorg verplicht?

U bent niet verplicht mantelzorg te verlenen aan een zieke of hulpbehoevende in uw omgeving. Dat het wel verplicht lijkt, komt doordat er bij de indicatiestelling het begrip ‘gebruikelijke zorg’ wordt ...lees meer »

Krijg ik een vergoeding voor mantelzorg?

Mantelzorg verleent u op vrijwillige basis zorg aan uw partner, vriend of familielid. Toch kunt u als mantelzorger aanspraak maken op een aantal vergoedingen, om tegemoet te komen aan de vaak verminde ...lees meer »

Ik wil mantelzorg aanvragen. Hoe doe ik dat?

Mantelzorg is de dagelijkse zorg die verleend wordt door naasten. Bij Evita Zorg kunnen wij u en uw mantelzorger hierbij professioneel ondersteunen. Samen met de wijkverpleegkundige inventariseren we ...lees meer »

Wat komt er in plaats van het mantelzorgcompliment?

Sinds de beëindiging van het Mantelzorgcompliment in 2015 hebben gemeenten de wettelijke taak om de waardering van mantelzorgers in te richten. Gemeenten ontvangen hiervoor budget, dat zij naar eigen ...lees meer »

Hoeveel mantelzorgers zijn er in Nederland?

Een mantelzorger is iemand die informele hulp geeft aan iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In Nederland zijn er veel mantelzorgers die zich inzetten voor hulpbehoevenden. Eén op de drie ...lees meer »

Wat is het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor mantelzorgers in de vorm van bijvoorbeeld een geldbedrag. Sinds 1 januari 2015 wordt de regeling met betrekking tot het mantelzorgcompliment n ...lees meer »