Evita heeft per half augustus een overeenkomst gesloten met Spoedzorg Haaglanden voor de ongeplande, acute zorg. Het betreft zorg die niet kan wachten tot het volgende zorgmoment. Hiermee organiseert Evita de ongeplande (spoed)zorg buiten kantoortijd voor klanten met een WLZ-indicatie met leveringsvorm Volledig Pakket Thuis (VPT). Voor deze klanten draagt Evita de verantwoordelijkheid 24-uur oproepbaar te zijn. Voorheen werd deze bereikbaarheid door Evita zelf georganiseerd, vanaf half augustus 2023 is dit overgedragen aan Spoedzorg Haaglanden.

Acute zorg in de avond of nacht

De zorgverleners van Evita komen gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag op vaste zorgmomenten bij onze klanten thuis. Gebeurt er buiten kantoortijd iets waardoor een klant (extra) zorg of ondersteuning nodig heeft zorg nodig heeft die niet kan wachten tot het volgende zorgmoment?  Dan heeft Evita hiervoor de overeenkomst met Spoedzorg Haaglanden, die opvolging geeft aan deze onplanbare zorg. Spoedzorg Haaglanden rapporteert de volgende ochtend direct terug aan Evita, zodat indien nodig verdere gepaste actie kan worden ondernomen.

Deze waardevolle samenwerking draagt bij aan goede kwaliteit van zorg.