De mogelijkheid om gefinancierde zorg te combineren met particuliere zorg is uniek en onderscheidt Evita Zorg van andere zorgaanbieders. Mensen met een langdurige zorgvraag kiezen er bij voorkeur voor om zo lang mogelijk thuis te blijven en opname uit te stellen. Soms is er aanvullende particuliere financiering nodig om tot een passende invulling van de professionele zorg te komen. 

Ouderen willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook al neemt de (fysieke en/of mentale) gezondheid af. Evita Zorg kan een belangrijke rol spelen in die overweging. Het regelen van zorg en begeleiding op maat is een specialisme. Evita Zorg licht hier de mogelijkheden toe en zoomt in op de optie van particulier gefinancierde zorg, een specialisme van Evita. Thuis blijven wonen is vaak mogelijk, ook als er steeds meer zorg en ondersteuning nodig is. De zorg en ondersteuning worden meestal betaald door gemeente en zorgverzekeraar, maar het is niet vanzelfsprekend dat de zorg altijd volledig wordt vergoed. Het huidige zorgstelsel in Nederland biedt weliswaar veel voorzieningen, maar kent zijn grenzen”.