Vanaf 1 april 2024 heeft Evita Zorg een nieuwe bestuurder. Stans van Egmond zal vanaf 1 mei a.s. Evita verlaten. Stans: “Evita is een prachtige, warme organisatie en ik ben er trots op Evita een stap verder te hebben geholpen door de interne organisatie verder te professionaliseren. Het is nu aan een opvolger om de positie van Evita verder uit te bouwen. Het hart van Evita blijft dus (vanzelfsprekend) doorkloppen: de zorg van Evita blijft van dezelfde hoge kwaliteit en wellicht zelfs belangrijker, met dezelfde passie en inzet door onze medewerkers gegeven.”

Sinds half februari is Matthijs de Jong actief als interim-bestuurder bij Evita. Hij heeft een uitgebreide ervaring in de Haagse ouderenzorg. Momenteel heeft hij alle bestuurstaken op zich genomen, ter overbrugging naar de aan te nemen bestuurder voor Evita Zorg.

Evita Zorg stapt per 1 januari 2024 over op een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), namelijk ONS. De overstap betekent dat Evita stopt met PUUR van Jou en Care Assist. Het nieuwe ECD biedt makkelijk toegang tot uw persoonlijke zorgdossier en uw rooster van de geplande zorg op één plek.

Cliëntportaal Caren: alles op 1 plek!

In het nieuwe ECD van ONS staan uw persoonsgegevens, zorginhoudelijke informatie én het rooster van uw geplande zorg op één plek. Alle klanten van Evita hebben recent een brief ontvangen met daarin uitleg en een persoonlijke toegangscode. Om een account aan te maken gaat u naar het clientportaal Caren.nl. Zodra u uw account geactiveerd heeft kunt u uw ECD inzien. U kunt ook uw naasten machtigen om uw ECD in te zien. Iedereen die u machtigt tot uw ECD kan online uw zorginhoudelijke informatie inzien, en ook het rooster van de zorgverleners die gepland staan om bij u langskomen.

Handleiding Caren

Op de website www.caren.nl vindt u onderaan de rubriek ‘Veelgestelde vragen’. Hier kunt u een uitgebreide handleiding vinden over hoe u kunt inloggen en het gebruik van Caren. Een handleiding kunt u ook hier downloaden:

Handleiding Caren

Informatiebijeenkomsten gebruik Caren

Mocht u meer uitleg willen over het gebruik van Caren, of ondersteuning willen bij het aanmaken van een account, dan bent u of uw naaste welkom op een van onderstaande data op kantoor bij Evita Zorg. Zorgverleners zijn dan beschikbaar om u te helpen bij het aanmaken van uw persoonlijke account, anderen toegang geven tot uw ECD, het lezen van het rooster en overig gebruik van Caren. Belangrijk: neem uw eigen laptop, tablet en/of telefoon mee.

U kunt zich aanmelden bij Fleur Kloppenburg per mail (f.kloppenburg@evitazorg.nl) of telefonisch via 070 – 314 16 00.

Evita heeft per half augustus een overeenkomst gesloten met Spoedzorg Haaglanden voor de ongeplande, acute zorg. Het betreft zorg die niet kan wachten tot het volgende zorgmoment. Hiermee organiseert Evita de ongeplande (spoed)zorg buiten kantoortijd voor klanten met een WLZ-indicatie met leveringsvorm Volledig Pakket Thuis (VPT). Voor deze klanten draagt Evita de verantwoordelijkheid 24-uur oproepbaar te zijn. Voorheen werd deze bereikbaarheid door Evita zelf georganiseerd, vanaf half augustus 2023 is dit overgedragen aan Spoedzorg Haaglanden.

Acute zorg in de avond of nacht

De zorgverleners van Evita komen gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag op vaste zorgmomenten bij onze klanten thuis. Gebeurt er buiten kantoortijd iets waardoor een klant (extra) zorg of ondersteuning nodig heeft zorg nodig heeft die niet kan wachten tot het volgende zorgmoment?  Dan heeft Evita hiervoor de overeenkomst met Spoedzorg Haaglanden, die opvolging geeft aan deze onplanbare zorg. Spoedzorg Haaglanden rapporteert de volgende ochtend direct terug aan Evita, zodat indien nodig verdere gepaste actie kan worden ondernomen.

Deze waardevolle samenwerking draagt bij aan goede kwaliteit van zorg.

Bijzonder jaar voor Evita Zorg

2022 is een bijzonder jaar geweest voor Evita Zorg, waarin wisselingen in eigenaarschap en management hebben plaatsgevonden. Zo besloot Nathalie Bommeljé, 18 jaar werkzaam bij Evita als directeur-eigenaar, om te stoppen. Op 1 september 2022 heeft de huidige eigenaar alle aandelen overgenomen. Er is een nieuwe directeur-bestuurder aangesteld die per 1 september zelfstandig aan het werk is gegaan.

Ook is de functie Manager Zorg per november 2022 ingevuld door een nieuwe collega, die wel al meerdere jaren werkzaam was voor Evita. Deze wisselingen brengen nieuwe inzichten en werkwijzen met zich mee.

Daarnaast stond 2022 ook nog in het teken van corona en vooral herstel na corona. Af en toe kende Evita besmettingspieken en daardoor zorguitval. Dit zorgde voor druk op de afdeling planning. Toch is het ook in 2022 gelukt om de continuïteit van zorg gedurende het gehele jaar te garanderen, dankzij de enorme loyaliteit van alle kantoormedewerkers en zorgverleners.

In het Kwaliteitsjaarverslag 2022 kunt u het hele verslag van het afgelopen jaar lezen.

Kwaliteitsjaarverslag Evita Zorg 2022

Voor een snel overzicht kunt u ook de infographic van 2022 bekijken (klik erop om te vergroten).

EVI-Infographic-2022-DEF 1200

Op het gebied van dementiezorg is Evita Zorg onderscheidend. Ons doel is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten blijven wonen, ook als er sprake is van dementie. Bij Evita kunt u terecht voor diverse vormen van zorg- en dienstverlening op het gebied van dementie. In de thuissituatie bieden we begeleiding, die wordt geboden door zorgverleners die deel uitmaken van het in 2021 opgerichte Team Dementie. Onder leiding van GZ-(neuro)psycholoog Dr. Caroline Jurgens bieden deze betrokken zorgverleners bij u thuis ondersteuning bij een goed dagritme en zingevende activiteiten. Evita is er ook voor mantelzorgers en andere naasten van mensen met dementie. Zo is er het maandelijkse geheugenspreekuur door Dr. Caroline Jurgens,  bieden we de cursus ‘Samen verder na de diagnose dementie’ en zijn er diverse vormen van mantelzorgondersteuning.

Nieuwe folder Geheugenproblemen en dementie

Alle zorg- en dienstverlening die Evita biedt aan mensen met (beginnende) geheugenproblemen en hun naasten zijn nu overzichtelijk gebundeld in de folder Geheugenproblemen en dementie. De nieuwe folder kunt u hier downloaden. Hier vindt u ook de vernieuwde folder van Evita Zorg.

Kom naar de Open dagen bij Evita Zorg

Van 11 t/m 14 april 2023 organiseren Evita Zorg en Evita Academie de hele week open dagen. Iedereen die is geïnteresseerd in een baan in de thuiszorg, met of zonder diploma, is welkom bij onze inloopactiviteiten. Zorgverleners vertellen hun ervaringen in de thuiszorg en bij Evita, leerlingen delen hun ervaringen over de opleidingen bij de Academie en Nikki en Maike van  de afdeling HR beantwoorden alle vragen over de mogelijkheden van werken en leren bij Evita. Ook de dagbesteding zet haar deuren open. De open dagen zijn een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met Evita. Kom langs en ontdek of de thuiszorg iets voor jou is! Bekijk snel ons programma.

Kom langs bij Evita Zorg en ontdek of de zorg iets voor jou is!

Vrijdag 17 maart ontving Evita Zorg minister Helder en afgevaardigden van Zorgverzekeraars Nederland, V&VN, Zorgthuis.nl en Actiz. De reden van het bezoek was de ondertekening van het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging dat plaats vond in de Evita Academie. Evita is continu actief op het gebied van deskundigheidsbevordering en opleiding van zorgverleners. Het doel van de Evita Academie is enerzijds investeren in de ontwikkeling van eigen zorgverleners en anderzijds het aantrekken van nieuwe zorgverleners en zij-instromers. Een mooie plek dus om het akkoord te tekenen.

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport investeert de komende drie jaar 150 miljoen euro in het opleiden van verzorgenden en verpleegkundigen in de wijkverpleging. Dit staat in het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging, dat moet leiden tot voldoende en goed opgeleide wijkverpleegkundigen. De verwachting is dat zonder maatregelen het huidige tekort in Nederland de komende jaren zal oplopen tot 10.500 wijkverpleegkundigen in 2027. Samen met ActiZ, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland wil minister Helder dit groeiende tekort aanpakken met dit akkoord.

DEN HAAG – Ondertekening akkoord Evita Zorg. FOTO EN COPYRIGHT HENRIETTE GUEST

Minister Helder: “Verpleegkundigen en verzorgenden zijn het kloppende hart van de zorg in de wijk. We worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarom zullen we in de toekomst ook meer zorg thuis krijgen. Dit vraagt meer van de wijkverpleging. Zij heeft een centrale rol bij het organiseren van zorg dichtbij. Een rol die in de toekomst nog belangrijker wordt dan die nu al is. Daarom investeren we met dit akkoord in het opleiden van de wijkverpleegkundigen van de toekomst.”

Meer en anders opleiden
Het doel van het investeringsakkoord is meer en anders opleiden om een groter tekort aan professionals in de wijkverpleging te voorkomen. Met dit akkoord zetten de partijen zich ervoor in dat er een krachtig opleidingsaanbod komt met doorlopende leerlijnen, zodat zorgaanbieders in de wijkverpleging meer helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten gaan opleiden en bijscholen. Op basis van de afspraken in dit investeringsakkoord wordt een vernieuwde opleidingsstructuur in de wijkverpleging vormgegeven. Hiervoor stelt minister Helder 50 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de komende drie jaar.

Tijdens de bijeenkomst kreeg Evita Zorg de ruimte om het concept van de Evita Academie toe te lichten. Daarbij konden vragen gesteld worden aan leerling verpleegkundigen Mirjam Altena en Sweetsa Blokpoel en docent Miranda Kerkvliet.

Leerling verpleegkundigen Mirjam en Sweetsa delen hun ervaringen met de Evita Academie

In maart 2023 start de Evita Academie met de opleiding voor verpleegkundige niveau 4 (mbo niveau). Dit leerwerktraject is geschikt voor helpenden+ en zorgmedewerkers met een diploma Medewerker maatschappelijke zorg (MMZ) die graag willen doorleren.

Leren en werken tegelijkertijd

De opleiding is een combinatie van leren en werken: je gaat één dagdeel naar de Evita Academie en de rest van de tijd werk je in de thuiszorg bij Evita. Je behoudt dus salaris, terwijl je met de opleiding bezig bent. De Evita Academie is geen grote onderwijsinstelling, maar een Academie waar kleine klassen zijn van maximaal 15 personen en waar veel ruimte is voor persoonlijke begeleiding.

Meer informatie en solliciteren

Zorgverlener met fiets

Meer informatie over de opleiding kun je vinden op de pagina van de Academie Leerwerktraject verpleegkunde – Evita Zorg. Hier kun je ook meteen solliciteren. Twijfel je nog of het echt iets voor jou is, neem dan contact op met de afdeling HR voor een meeloopdag (werken@evitazorg.nl of 070 – 314 16 05). Wij maken graag tijd voor jou vrij zodat je de goede keuze kunt maken!

De nieuwe scholingenkalender van de Evita Academie voor 2023 is weer bekend. Ook dit jaar is er weer een gevarieerd aanbod van inloopscholingen en opleidingen voor zowel zorgverleners van Evita Zorg als daarbuiten. Met het brede aanbod werkt de Evita Academie aan een goede kwaliteit van zorg.

Divers aanbod van scholingen

De Evita Academie biedt scholingen aan over zeer diverse thema’s die allemaal te maken hebben met de dagelijkse praktijk waar zorgprofessionals mee te maken hebben. Zo is er een scholing over het gebruik van medicatie bij klanten met dementie, over hoe je om kunt gaan met de regeldruk in de zorg, maar ook over werkgeluk. De scholingen worden gegeven door externe sprekers of door medewerkers van Evita Zorg. Dat maakt dat het aanbod afwisselend is en voor ieder wat wils.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de scholingen van de Evita Academie is de folder hier te downloaden. Aanmelden kan bij de afdeling HR via opleidingen@evitazorg.nl of 070 – 314 16 06.

Adres
Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ Den Haag
Algemeen: 070-3141600
E-mail: info@evitazorg.nl
Waardering
Zorgkaart Nederland
Het logo van waardering cijfer in het groen
245 waarderingen
2024
8,5
Werken bij Evita
Evita Academie
Social Media
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Het logo van een erkend leerbedrijfHet logo van een erkend leerbedrijfHet logo van zorg thuis NL
Een afbeelding van het Evita Zorg logo
Evita Zorg 2024 • All rights are reserved
chevron-down